จำหน่าย วางระบบ ติดตั้ง และต่อ MA ระบบโรงแรม ครบวงจร (เราสามารถดูแลได้ทุกระบบงานโรงแรม)
 
Solution for Hotel Business
  Infrastructure ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ยี่ห้อ Systimax, IPTV, Interactive CATV, Interactive IP Phones, High Speed Internet, Wireless, Front Application, Back Office Application, HR, Bar, Restaurant