จำหน่าย ติดตั้ง วางระบบ และต่อ MA ระบบโรงพยาบาลครบวงจร (เราสามารถดูแลได้ทุกระบบงาน)
รับบริหารโครงการไอที โรงพยาบาล ระบบ HIS, PACS, RIS, EMR, Pharmacy, ERP, จัดซื้อ, พัสดุ, การเงิน