รับวางระบบ จำหน่าย ติดตั้ง ละต่อประกัน IP Phones, IPBX(Hybridge), Unified Communication, VDO Conference
 
 
 
นายซิสโก้ ดอทคอม รับวางระบบ ติดตั้ง ต่อประกันIP Phones, IPBX(Hybridge), Unified Communication, VDO Conference
VoIP and Video Phones to Meet Your Business Needs

Unified SIP Phone 3900 Series

 • Cost-effective option for common areas like lobbies and conference halls
 • Basic VoIP, single-line IP phone for occasional-to-light voice communications
 • Integrated 10/100 Ethernet switch supporting deployments with co-located PCs
 • High-resolution, monochrome, pixel-based display to aid user navigation
 • Green-friendly and economical; IEEE Class 1-rated device for cost savings

Unified IP Phone 6900 Series

 • Value-oriented, basic VoIP call experience for hospitality environments
 • Ideal for lobbies, guest rooms, elevator bays, and conference centers
 • Supports both desk and wall-mounted deployments
 • Include your brand with co-branding plate and paper insert
 • Earth-friendly; IEEE Class 1 rated for low power consumption

Cisco IP Phone 7800 Series

 • Ideal for common areas, knowledge workers, administrative staff and managers
 • Cost-effective, full-featured VoIP for small to large organizations
 • Range of models supporting light-to-active voice communications needs
 • Clear sound from enhanced acoustics and wideband audio to avoid fatigue
 • Cisco on-premises, cloud, and third-party multiplatform supp

Cisco IP Phone 8800 Series

 • Ideal for onsite and remote knowledge workers, administrative staff, managers
 • Affordable HD video phone; meet face to face when remote (on select models)
 • Enjoy clear VoIP with enhanced acoustics and wideband support to increase productivity
 • Work your way, with advanced features such as personal mobile device integration
 • Cisco on-premises, cloud, and third-party multiplatform support
นายซิสโก้ ดอทคอม รับวางระบบ ติดตั้ง ต่อประกันIP Phones, IPBX(Hybridge), Unified Communication, VDO Conference
 
Simplify Video Collaboration

Cisco Meeting Server

 • Invite anyone to your meeting, from mobile device, desktop, or room system.
 • Extend your meeting to include any number of participants.
 • Manage costs with bandwidth optimization.
 • Simplify purchasing with all-in-one user-based licensing.

 

Cisco TelePresence Server

 • High-quality, flexible 360p-to-full-HD multiparty conferencing
 • Helps users join meetings from WebEx Meeting Center clients or video endpoints
 • Flexible deployment options (chassis or appliance) and virtualized options
 • Compatible with standards-based third-party endpoints for multipoint calls

Cisco TelePresence Conductor

 • Simplified conferencing
 • Easier, smarter, and more cost-effective video experience
 • Resource allocation for optimal multipoint conferencing
 • Support for conference virtualization and personalization
นายซิสโก้ ดอทคอม รับวางระบบ ติดตั้ง ต่อประกันIP Phones, IPBX(Hybridge), Unified Communication, VDO Conference
 
นายซิสโก้ ดอทคอม รับวางระบบ ติดตั้ง ต่อประกันIP Phones, IPBX(Hybridge), Unified Communication, VDO Conference

 
 
นายซิสโก้ ดอทคอม รับวางระบบ ติดตั้ง ต่อประกันIP Phones, IPBX(Hybridge), Unified Communication, VDO Conference
 
 
นายซิสโก้ ดอทคอม รับวางระบบ ติดตั้ง ต่อประกันIP Phones, IPBX(Hybridge), Unified Communication, VDO Conference
 
 
© 2007 9cisco.com. All rights reserved
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com