รับพัฒนาโปรแกรมอินทราเน็ต (Intranet) และระบบบริหารบุคคล (Human Resource Planning) โดยสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ และมือถือAndroid และ IOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 9cisco.com. All rights reserved
Hosting by Procurve Group 1992
Web design by Gaemboom.com